Love never dies минус

Шедевр - да. Но главный и единственный минус этого шедевра как раз в этом тупом. Да, така е, сега не можем да се оженим, защото ти си зависим от лекари Но можем да се оженим.